Najczęstsze przyczyny wycieków oleju z turbosprężarki

Jakie są najczęstsze przyczyny wycieków oleju z turbosprężarki? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w niniejszym artykule. Jeśli zauważysz wyciek oleju z turbosprężarki, zaleca się natychmiastowe skonsultowanie się z mechanikiem samochodowym, który może dokładnie zdiagnozować problem i zalecić odpowiednie kroki naprawcze. W przypadku wycieku oleju, nie wolno przeciągać czasu naprawy, ponieważ może to prowadzić do poważniejszych problemów z turbosprężarką i silnikiem.

Uszkodzone uszczelki: Uszczelki w turbosprężarce ulegają naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji. Jeśli uszczelki ulegną uszkodzeniu, może dojść do wycieku oleju.

Wysokie ciśnienie w układzie: Jeśli ciśnienie w układzie jest zbyt wysokie, może prowadzić do wycieku oleju z turbosprężarki.

Zatkanie przewodów olejowych: Zatkanie przewodów olejowych lub filtrów może prowadzić do nagromadzenia się ciśnienia i w konsekwencji do wycieku oleju z turbosprężarki.

Wysoka temperatura: Wysoka temperatura w silniku lub turbosprężarce może przyczynić się do uszkodzenia uszczelek i prowadzić do wycieku oleju.

Uszkodzona obudowa: Uszkodzenia mechaniczne obudowy turbosprężarki, takie jak rysy, pęknięcia lub wgniecenia, mogą spowodować wyciek oleju.

Zapraszamy AUTOCENTRUM Radom